لولا با این ویژگی جدید روز به روز آسانتر می شود

پرش از ناوبری! اکنون ReadingHinge این روزها از خانه راحت تر شده است در حالی که بیشتر ما از نظر اجتماعی فاصله داریم ، به هر اندازه زمان خوبی است که بتوانید از طریق برنامه های دوست یابی استفاده کنید. Hinge تنها در ماه گذشته شاهد افزایش 30٪ پیام در بین کاربران بود ، و Tinder…

ادامه مطلب