لنگر سابق اخبار نشان دهنده نقطه عطفی در رابطه با وابستگی جنسی و اعتیاد به مواد مخدر است

در فیس بوک مسنجر با ما صحبت کنید.

ببینید چه اتفاقی در جهان رخ می دهد

خواندن بیشتر