دادگاه عالی آریزونا حكم داد كه دو صاحب مشاغل مجبور نیستند برای عروسی همجنس دعوت كنند

(سی ان ان) یک قانون ققنوس 2013 که اضافه می کند “گرایش جنسی ، هویت جنسیتی یا بیان” به قانون غیر تبعیض آمیز در این شهر ، آزادی بیان و عقاید مذهبی دو صاحب مشاغل را نقض کرده است ، … دوشنبه …

ادامه مطلب