حکم دادگاه محاکمه جنسى Nxivm در دادگاه به تصویب رسید

اکثر مواردی که کیت رانیر با آن روبرو می شود، از دخالت او در یک گروه مخفی در Nxivm شناخته شده به عنوان “DOS” یا “The Vow” است. به مدت دو دهه، رانییر Nxivm را از آلبانی، نیویورک اداره کرد و کلاس های خودمراقبتی را به هزاران نفر از مردم اعطا کرد …

بیشتر بخوانید