جیمز کوردن سعی می کند روز تولد خود را برای تولید کننده اش پیدا کند، برخی از حقایق خانه را در این روند می گیرد

فرهنگ

توسطراشل تامپسون

جیمز کوردن کمی بیشتر از او برای چابک زمانی که او تصمیم گرفت به دست دادن کمک در زندگی عشق از تولید کننده کربی خود را به من قرض بدهید.

“آیا شما پیدا کردن آن سخت است که مردم را در اینجا در LA پیدا کنید؟” کوردین از کربی پرسید. او با یک شرکت “بله” پاسخ داد.

کریب وقتی پرسید چه بزرگترین چالش این بود، پاسخ داد: “احتمالا من ساعتها کار می کنم”.

“…. اما آن عالی است،” او پس از دیدن ظاهر morelling از چهره Corden caveten.

کوردن پاسخ داد: “من می شنوم که شما می گویید.”

“من آن را تغییر نخواهم داد!” کربی افزود.

آواکس

توییتر آگهی ردیاب

 

ادامه مطلب